Gulve

STØDLIMNING AF NATURSTEN

En stødsamling af natursten skal kunne tåle stærke kræfter. Vi sørger for en sikker samling ved at lime med 2-K MIX7, en tokomponent klæber med meget høj klæbe- og trækstyrke (2500 n/cm²). Som altid er god vedhæftning til underlaget nøglen til perfekt limning.

TRIN 1: KLARGØRING

Glatte overflader skal gøres ru med sandpapir.
Rengør og affedt overfladerne, der skal limes med Multiclean. Lad det virke i nogle få sekunder og tør det af med en rengøringsklud.

TRIN 2: LIMNING

Sæt patronen med 2-K MIX7TEC7-pistolen. Fjern hætten.
Skru blandespidsen på patronen. Tryk ca. 10 cm ud og kassér det.
Påfør en passende mængde 2-K MIX7 på endekanten.
Bring de to flader, der skal limes, sammen, og tryk dem sammen. Kontrollér, at de er placeret korrekt. Det er unødvendigt at holde samlingen under tryk.

TRIN 3: SLUTBEHANDLING:

Fjern eventuelt spildt 2-K MIX7 med det samme med Powerwipes Doekjes.

Den åbne bearbejdningstid (ved 20 °C) er:

10 minutter for 2-K MIX7 Fast (fuldstændig hærdning efter 120 min)
4 minutter for 2-K MIX7 Superfast (fuldstændig hærdning efter 60 min).

Efter hærdning kan 2-K MIX7 bearbejdes: bores, fræses, saves, skæres gevind i osv.