HP Clean

KRAFTIGT RENSEMIDEL MED DYBDEVIRKENDE EFFEKT

Til naturlig tilsmudsning

Opløsende og syrefri, sikker på alle materialer

Bionedbrydeligt

Se tekniske data
STØRRELSE OG FARVER

Generel information

Hvorfor perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

En stærk gennemtrængende virkning, som løfter snavset.

 

ANVENDELSE HP Clean

 • Rengøring af alle overflader: vægge, gulve, plast, sten, træ, etc.
 • Rengøring af alle køretøjer (indendørs og udendørs): bil, motorcykel, campingvogn, båd mv.
 • Rengøring af stærkt tilsmudsede tekstiler.
 • Opløsningsmiddelfri affedtning af emner før limning, tætning, svejsning, belægning mv.

Brugsanvisning

 • Rengøring og affedtning ved normal tilsmudsning
  • Påfør HP Clean på smuds eller snavs (altid nedefra og opefter).
  • Gnid det på, skyl med vand og gnub det tørt
 • Rengøring og affedtning, hvis kraftigt tilsmudset.
  • Påfør HP Clean på overfladen og lad det virke i +/- 5 minutter (afhængig af tilsmudsningsgraden).
  • Ved påføring på lodrette flader anbefaler vi at arbejde nedefra og op.
  • Skur med en halvhård børste i tilfælde af kraftig tilsmudsning og porøse overflader.
  • Skyl altid efter med rent vand.
  • Gentag om nødvendigt.
 • Som et kraftigt dybdegående rensemiddel (f.eks. oliepletter på beton)
  • Sprøjt Tec7 Cleaner på oliepletten og lad den virke i min. 5 minutter. Skur let med en halvhård børste og sprøjt igen med Tec7 Cleaner. Lad det virke i min. 5 minutter.
  • Påfør nu rigelige mængder af HP Clean på tilsmudsningen, og lad den virke i min. 5 minutter.
  • Skur let med en halvhård børste.   
  • Påfør igen HP Clean på tilsmudsningen og lad den trænge ind.      
  • Fjern de snavsede sæberester med rent vand vha. en haveslange, eller endnu bedre en højtryksrenser.        
  • Denne behandling kan om nødvendigt gentages.     

 

Technical information

HP Clean
HP Clean

KRAFTIGT RENSEMIDEL MED DYBDEVIRKENDE EFFEKT

 • Farve: grøn.
 • Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
 • Antændelighed: 0.
 • Opløselighed: helt vandopløseligt.
 • pH: 9.
 • Biologisk nedbrydeligt: ja.
 • Giftighed: ugiftigt ved normal brug, må ikke indtages.
 • Opbevaringstid: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.