PUR Pro

ISOLERINGS- OG MONTERINGSSKUM

Rent og præcist med pistol.

Brandklasse B1. 

Maksimal ekspansion 20 %.

Minimalt ekspansionstryk.

Kan anvendes ved temperaturer fra -10°C til +30 °C.

Rådbestandig.

Se tekniske data
STØRRELSE OG FARVER

Generel information

Hvorfor perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

PUR Pro er et B1 brandhæmmende PU-skum inden for den tyske DIN4102-standard til montering, udfyldning, forsegling, isolering samt forebyggelse af kulde- og støjbroer. PUR Pro klæber til de fleste byggematerialer, er let at anvende og kan overspartles og overmales.

Brugsanvisning

 • Beskytter tilstødende flader.
 • Omrystes godt før brug, monter derefter PUR Gun.
 • Optimal vedhæftning opnås på rene og stabile underlag.
 • Fugt overfladen let. Dette hjælper produktet med at klæbe bedre og hærde hurtigere.

Lad PUR Pro opnå stuetemperatur før brug. Rengør nyligt spildt PUR Pro og pistolen med PUR Cleaner. Rengør hænderne med Powerwipes. Fjern hærdede rester med Remove All. Opbevares stående og lukket med klembånd under transport.

Technical information

PUR Pro
PUR Pro

ISOLERINGS- OG MONTERINGSSKUM

 • Råvare: polyuretan.
 • Skinddannelse (FEICA TM 1014): 8 minutter.
 • Skærbarhed skæres (FEICA TM 1005): 30 min.
 • Hærdningstid: 60 minutter for 30 mm tykkelse ved 20 °C.
 • Densitet: ± 17 g/l.
 • Flydning i luftrum (FEICA TM 1003): ±45 liter skum.
 • Flydning i samling (FEICA TM 1002): 30 meter skum (samling på 2 x 5 cm).
 • Krympning (FEICA TM 1004): < 5%.
 • Efter-ekspansion (FEICA TM 1010): 70 %.
 • Cellestruktur: ± 70 % lukkede celler.
 • Brandteknisk klassifikation: (DIN 4102): B1.
 • Trykbestandighed (FEICA TM 1011): ± 4,0 N/ cm².
 • Forskydningsstyrke (FEICA TM 1012): ± 6,5 N/cm².
 • Vandabsorption (EN 1609): 1 % volumen.
 • Isoleringsevne (DIN 52612): 36 mW/m.K.
 • Lydisolering (EN ISO 717-1): 58 dB.
 • Transporttemperatur: op til -20°C.
 • Produktets bearbejdningstemperatur: minimum +5 °C.
 • Underlagets bearbejdningstemperatur: - 10 °C til +30 °C.
 • Temperaturområde: -40 til +90 °C.
 • Lagringsholdbarhed: 18 måneder i uåbnet emballage, opbevaret på et køligt, tørt sted ved 20 °C og i stående stilling.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.