PUR Cleaner

TIL RENGØRING AF PU-SKUMPISTOLER OG FJERNELSE AF IKKE HÆRDET PU-SKUM

Nem at anvende

Kan bruges til alle standard PU-skumpistoler

Virker til alle PU-skum

Se tekniske data
STØRRELSE OG FARVER

Generel information

Hvorfor perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

 • Nem at anvende.
 • Virker til alle PU-skum.

ANVENDELSE PUR Cleaner

 • Til rengøring af PU-skumpistol.
 • Til fjernelse af ikke hærdet pu-skum.

Brugsanvisning

1. Rengøring af PU-pistolen

 • Luk reguleringsventilen på pistolen fuldstændigt før PUR Cleaner skrues på pistolen.
 • Skru aerosolen på pistolen indtil den blokeres.
 • Åben reguleringsventilen fuldstændig og tryk på aftrækkeren for at fjerne PU-aflejringer fra pistolen.
 • Så snart PUR Cleaner kommer ud af pistolen, løsnes aftrækkeren.
 • Luk reguleringsventilen fuldstændig, hvorefter PUR Cleaner kan skrues af. Rengør ringen omhyggeligt og fjern det tilbageblivende produkt fra pistolen.

2. Fjernelse af uhærdet PU-skum

 • Monter den vedlagte spray nippel.
 • Påfør PUR Cleaner med en klud og rengør overfladen.
 • Hvis det er nødvendigt gentages processen.

Technical information

PUR Cleaner
PUR Cleaner

TIL RENGØRING AF PU-SKUMPISTOLER OG FJERNELSE AF IKKE HÆRDET PU-SKUM

 • Udseende (ved 20 °C): flydende.
 • Damptryk ved 20 °C > = 3000 hPa.
 • Damptryk ved 50 °C > = 8000 hPa.
 • Relativ vægtfylde ved 20 °C:   0,79.
 • Vandopløselighed:  opløselig.
 • Relativ dampdensitet > 1.
 • Opløselig i ethanol, ether, kloroform.
 • Lagringsholdbarhed:  12 måneder, hvis det opbevares tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.