GT7

PROFESSIONEL MULTISPRAY

Penetreringsolie smøremiddel 

Kontaktspray 

Rustopløsende  

Afrenser 

Se tekniske data
STØRRELSE OG FARVER

Generel information

Hvorfor perfekt til den professionelle?

Beskrivelse

FUGTAFVISENDE

GT7 afviser fugt superhurtigt på grund af dens ekstremt lave overfladespænding og stærke penetreringsegenskaber.

GT7 bekæmper rust meget hurtigt ved at opløse rustkrystallerne og gennem dens kold-krympningsvirkning.

PENETRERINGSOLIE

GT7 har gode penetreringsevner, så den kan trænge ind i selv mikroskopisk små åbninger. GT7 trænger ind under det gamle fedtlag, hvor det begynder at arbejde. GT7 har rensende egenskaber.

SMØREMIDDEL

GT7 stopper knirkelyde og piben på et øjeblik. GT7 er et ideelt smøremiddel til fine mekaniske og elektriske komponenter.

KONTAKTSPRAY

GT7 løsner oxidering og er, takket være dens stærke penetreringsegenskaber, den ideelle kontaktspray på elektriske installationer, husholdningsapparater, batteriklemmer, fordelingsbokse osv.

GT7 renser trykluftværktøjer, cylinderlåse, tjæreaflejringer, fedt, bremsevæske osv.

BESKYTTELSESMIDDEL

GT7 fylder små uregelmæssigheder og porer ud og skaber et holdbart, transparent og fugtafvisende lag.

Technical information

GT7
GT7

PROFESSIONEL MULTISPRAY

 • Kogepunkt: 187 til 211 °C.
 • Damptryk ved 20 °C, Pa: 100.
 • Relativ vægtfylde ved 20 °C: 0,808.
 • Fysisk tilstand ved 20 °C: flydende.
 • Antændelsespunkt: 67 °C.
 • Spontan antændelse: 255 °C.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Dynamisk viskositet ved 20 °C. 1 mPa.s.
 • Kinematisk viskositet ved 20 °C. 1 mPa.s.
 • Beskyttende periode: 8-12 måneder, varigheden af beskyttelsen kan forlænges ved regelmæssigt at påføre GT7. Udendørs kan denne beskyttende periode ændre sig, alt efter vejrforhold.
 • Lagringsholdbarhed: 3 år.